Strukturální integrace

V tradici Dr Idy P. Rolf

Strukturální Integrace/Rolfterapie je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci. Mezi veřejností je tento systém tělesné manipulace znám pod názvem rolfterapie nebo „rolfing”. 

Základem Strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – je to začarovaný kruh.
Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem. 

Klientela

Kromě několika málo výjimek (např. u lidí trpících poruchami spojovacích vláken)
může každý bez ohledu na svůj věk pracovat se strukturální integrací.
Cíle práce musí být samozřejmě přizpůsobeny konkrétním okolnostem, např. věku klienta a jeho/jejím potřebám, přáním a schopnostem.

Obvyklými problémy, které se dají strukturální integrací řešit, jsou:

- svalovo-kosterní problémy (např. bolest šíje/zad, syndrom TMJ, syndrom karpálního tunelu, tenisový loket atd.
- snížená hybnost
- zranění (např. hyperextenze krku, vyhřezlé plotýnky atd.)
- zlepšení vzhledu a držení těla
- zlepšení fyzické výkonnosti (česká tenisová hvězda Ivan Lendl měl vlastního osobního Rolfera)
- zlepšení tanečních a hereckých schopností (Marlene Dietrich, Greta Garbo a Gary Grant byli klienty Idy Rolfové)
- zlepšení kapacity dechu a hlasového rozsahu
- podpora osobního růstu
- podpora sexuálních prožitků
- některé psychické problémy

Bez ohledu na důvody je výsledkem procesu strukturální integrace pocit tělesné zdatnosti a celistvosti.... a pravděpodobně budete o 0,5 až 2 cm vyšší.

Kolik to stojí ?

Jedno sezení trvá 60 - 90 minut, stojí 1500,- a platí se vždy za jednotlivé sezení. Práce s dětmi je většinou výrazně kratší a cenu stanovuji individuálně, obvykle 800 - 1000 Kč

Live, dance, play, pain free.